התייעלות ארגונית

התייעלות ארגונית

ארגונים מכל סוג נדרשים כיום להתייעל ללא הרף, וזאת על מנת לעמוד תחרות מול סביבה טכנולוגית מתפתחת ושווקים דינאמיים.

לפניכם התהליכים בהם אנו מלווים ארגונים, ובמידת הצורך גם מאפיינים מתאימים טכנולוגיה רלוונטית.

נשמח להיות בקשר

ניסוח חזון וגיבוש אסטרטגיה ברורה וישימה, המפרטת את תחומי הפעילות והשווקים למיקוד. הגדרת מנועי צמיחה ויתרונות תחרותיים. בשלב הבא: כתיבת תוכניות עבודה ליישום ההחלטות, לרבות שגרות מעקב ודיווח.

זיהוי תהליכי הליבה וגורמי הבזבוז בכל תהליך, איתור הזדמנויות לשיפור ומתן המלצות, במטרה לשפר את התפוקה והשרות. השורה התחתונה תכלול: קיצור זמני ביצוע, שחרור צווארי בקבוק, צמצום עלויות והעלאת איכות הביצוע.

בחינת ההתאמה של המבנה הארגוני למטרות הארגון, ניתוח עיסוקים, הגדרת התפקידים ותהליכי העבודה התומכים. אנו מביאים ללקוחותינו מידע רחב ועדכני בתחום זה, המאפשר לקבל את ההחלטות הנכונות.

הגדרת מדדי ביצוע (KPIs) נכונים וגיבוש שיטה למעקב ובקרה שוטפת, תוך רתימת המנהלים והעובדים לתהליך זה, בצורה שתחבר אותם לאתגרים של החברה ובהתאם לאתגרים שלהם.

גיבוש שיטה לזיהוי הסיכונים, ניתוחם ואיתור פתרונות למזעורם, ובהתאם מעקב ובקרה אחר כל אחד מהשלבים הללו.
למילוא ניסיון עם מודלים מגוונים לניהול סיכונים, לרבות ניסיון עבודה עם כלים טכנולוגים מתאימים לניהול תחום זה.

הידע שמתגבש בארגון הינו משאב משמעותי, ניהול ידע הינו תהליך הכולל: ארגון מידע, הנגשת תכנים, מיפוי צרכי ידע, שימור ידע מומחים, שיתוף בידע ובתובנות ובמידת הצורך התאמת טכנולוגיה רלוונטית.

בחינת הערך של פעילויות הארגון על פי תרומתן לבעלי העניין העיקריים, על מנת לבודד "שומנים" בהתנהלות היום-יומית של העובדים, הטמעת שינויים במקומות קריטיים יגרמו לניהול "רזה" ולתוצאות חסכניות.

סגירת תפריט