נהלים לשיפור תהליכים

נהלים לשיפור תהליכים

אנשים זקוקים לידע ולניסיון הצבורים בארגון. תיעוד נכון של תהליכי העבודה, יהווה בסיס להתנהלות אפקטיבית, ויניב תועלת לארגון ולקוחותיו.

אז איפה הקאץ'? כתיבת  נהלים באותה דרך בה הם נכתבו לפני עשור, אולי תבטיח נהלים, הוראות וטפסים, אולם אפקטיביות השימוש בהם אינה מובטחת.

למה? כי אנשים השתנו ואין להם זמן לקרוא מידע שאורכו יותר מכמה משפטים. יתרה מכך, גם אם יקראו אין ערובה שיזכרו משהו.
וכאן אנחנו נכנסים לתמונה…

להלן שירותים שאנו נותנים בתחום הנהלים והוראות העבודה:

נשמח להיות בקשר

כתיבה מקצועית ואפקטיבית אינה אינטואיטיבית, יש ללמוד את חוקי הכתיבה ולהתאמן בהם. אנו מעבירים הדרכות, מלווים קבוצות או בודדים, כולל מתן משוב כתוב לנהלים ששולחים אלינו.

הרגע הזה שאתה לא יודע מאיפה להתחיל, ונראה לך שצריך משרה שלמה רק כדי לטייב את הנהלים הקיימים, לכתוב נהלים לתהליכים החדשים וכד'– הרגע הזה יכול להיות הרבה יותר פשוט,אם תפנה למי שעשו זאת המון פעמים. אנו מעדכנים נהלים באופן יעיל ומקצועי. ראינו מאות נהלים בתחומים רבים ובאפשרותנו לערוך מיפוי מהיר ולתת לך את המענה המקצועי.

ארגון מערך הידע הכתוב, יצירת ממשקים חכמים בין נהלים לבין תבניות וטפסים, קטלוג, הנגשה ובמידת הצורך התאמת טכנולוגיה.

בבכל הטמעת תהליך חדש, העובדים והמנהלים צריכים להתמודד עם שינוי דפוסי פעולה ושגרה, ומכאן הדרך להתנגדויות קצרה. על-כן, יש ללוות כל תהליך של הפצת נהלים חדשים ולבנות מנגנוני הטמעה אשר יתאימו לעובדים, למנהלים ולתרבות הארגונית שבארגון.

בתום כתיבת הנהלים, ההוראות והטפסים – חובה להתאימם לטכנולוגיה רלוונטית. בעידן של היום, אין לאנשים סיכוי להתמצא בתוך כמויות המידע הנמצא בנהלים. נוכל לאפיין עבורכם את הצורך ולהתאים טכנולוגיה רלוונטית.

אמרנו כבר שאנשים היום קוראים פחות, כותבים פחות ובטח שמתקשים בעיכול של כמויות הידע המסתובב בארגון. על-כן, פיתחנו שיטות שונות ומתקדמות לתיעוד המידע בנהלים קצת שונים.

סגירת תפריט